top of page

Dyptgående kunnskapsartikler om foto, komposisjon, eksponering m.m

Utstyrsanmeldelser av et omfattende utvalg fotoapparater fra et knippe ulike operatører.

Subjektiv omtale av fotoutstyr har generelt liten verdi i seg selv. Men når omtalen viser tydelig innsikt i hvordan det fotografiske drar nytte av utstyret, og illustreres med gode fotografier som får fram sentrale poenger, mens de er visuelle blikkfang i seg selv, da blir det mer interessant. Få andre her i landet kan skrive slik om det visuelle og samtidig formidle det tekniske som Geir Brekke.

 

Når dessuten forfatteren over lengre tid har bygget opp høy troverdighet og har en leserskare som kjenner hans premisser, blir artiklene langt mer enn tilfeldig synsing. De blir gode veiledere for leseren. Ikke bare veiledere for om det er verd å kjøpe utstyret som omtales, men like mye veiledere i å se bilder, og bruke utstyret til å formidle det man ser.

 

- Toralf Sandaker

(Forfatter, jornalist og teknisk redaktør i tidsskriftet fotografi )

bottom of page