top of page

Geir Brekke

 

Tekst: Toralf Sandåker

(forfatter, journalist og teknisk redaktør i tidsskriftet Fotografi)

 

Geir er arkitekt av yrke, og dermed godt trent til å formidle det visuelle. Men som fotograf betrakter han seg som amatør – han kan tillate seg luksusen å fordype seg i egne prosjekter og ideer uten å tenke på budsjetter eller lønnsomhet. 

 

 

       Få andre her i landet kan skrive slik om det visuelle

og samtidig formidle det tekniske som Geir Brekke.

 

 

Hans skråblikk på nettstedet foto.no gir seg ut for å være utstyrsomtaler, men er i virkeligheten finslepne bildepresentasjoner med spennende dokumentasjon av verktøyet.

 

Subjektiv omtale av fotoutstyr har generelt liten verdi i seg selv. Men når omtalen viser tydelig innsikt i hvordan det fotografiske drar nytte av utstyret, og illustreres med gode fotografier som får fram sentrale poenger, mens de er visuelle blikkfang i seg selv, da blir det mer interessant. Når dessuten forfatteren over lengre tid har bygget opp høy troverdighet og har en leserskare som kjenner hans premisser, blir artiklene langt mer enn tilfeldig synsing. De blir gode veiledere for leseren. Ikke bare veiledere for om det er verd å kjøpe utstyret som omtales, men like mye veiledere i å se bilder, og bruke utstyret til å formidle det man ser.

 

Geir Brekke er en av de fem fotografene som er presentert i boken min "SE MED KAMERA". Det er han fordi han har et bildesyn og kan formulere det, fordi han har et eget uttrykk, og kan formidle med ord hvordan han ser motiver og utvikler bildeideer.  

bottom of page